محیط زیست در رسانه ها

پیامد‌های فاجعه‌بار گرمایش کره زمین


عکس‌هایی از آنچه بعد از آتش سوزی‌ها در سراسر جهان رخ داده است، را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید