پارک ملی خجیر و سرخه حصار

1397/3/5 شنبه

پارك هاي ملي خجير و سرخه حصار كه در منطقه حفاظت شده جاجرود واقع مي باشند  ، در سال1358 با تصويب شوراي انقلاب اداره آن به سازمان حفاظت محيط زيست و در سال  1361 مجموعه حفاظتي جاجرود مشتمل بر پارك ملي خجير با مساحت 10692 هكتار و  پارك ملي سرخه حصار با مساحت 8695 هكتار تحت مديريت اداره كل محيط زيست استان تهران قرار گرفتند.
پارك ملي خجير منطقه اي است با كوه هاي كم ارتفاع و تپه ماهوري با دامنه ارتفاعي 1300 تا 2100 متر كه رودخانه جاجرود در آن جاري است و اقليم آن نيمه خشك ، معتدل و تنوع زيستي بسار زياد از ويژگي هاي آن بشمار مي رود.
پارك ملي سرخه حصار منطقه اي است نيمه كوهستاني و تپه ماهوري با دامنه ارتفاعي 1200 تا 1800 متر كه در اقليم نيمه خشك معتدل مي باشد.


 
بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید