مدیران سابق

1397/3/6 یکشنبه
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی مدت زمان تصدی
سعید محمودی دکتری محیط زیست 1401/5/26-98/5/27
کیومرث کلانتری دکتری حقوق محیط زیست ۹۸/۶/۲۶ - ۹۶/۶/۱۲
ناصر مهردادی دکتری محیط زیست ۹۶/۶/۱۲ - ۹۵/۷/۲
محمد هادی حیدرزاده دکتری محیط زیست ۹۵/۷/۲ - ۹۲/۷/۲
رسول علی اشرفی پور دکتری تخصصی جنگلداری ۹۲/۷/۲ - ۸۸/۱۲/۱
محمد باقر صدوق دکتری تخصصی علوم محیط زیست ۸۸/۸/۴ - ۸۶/۱۱/۲۱
سید قوام الدین بزرگیان فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-علوم محیط زیست ۸۶/۱۱/۲۱ - ۸۵/۲/۲
محمد حسن پیراسته فوق لیسانس ۸۵/۲/۲ - ۸۱/۲/۲۸
مجید شفیع پور مطلق دکتری ۸۱/۲/۲۸ - ۷۶/۱۱/۱
بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید