منطقه حفاظت شده کویر

1397/3/5 شنبه
اين منطقه در سال 1343 توسط كانون شكار ايران با مساحت 609438 هكتار مورد توجه دولت قرلر گرفت ، و در سال 1346 سازمان شكار باني و نظارت بر صيد چراي دام را در سراسر آن ممنوع نمود در سال 1355 به پارك ملي و در سال 1357 با توجه به امكانات و توانايي ها به پارك ملي كوير و منطقه حفاظت شده كوير تقسيم گرديد.
موقعيت جغرافيايي اين منطقه در استان هاي سمنان ،تهران و قم واقع شده كه منطقه حفاظت شده آن با وسعت 248957 هكتار توسط استان تهران و پارك ملي با وسعت حدود 420000 هكتار توسط استان سمنان مديريت مي شود.
از جاذبه هاي اين منطقه از جنبه گياهي ، فلور كوير مشتمل بر 302 گونه گياهي كه بخش عمده آن ها گياهان يكساله با عمر كوتاه نظير تاغ ، گز ، قيچ ، درمنه ، خار شتر و ... مي باشد.
از جنبه حيات وحش ، اين منطقه به دليل داشتن دشت هاي گسترده و ارتفاعات متعدد و پوشش گياهي خاص شرايط مناسبي را براي زيست وحوش فراهم نموده است و از جمله معدود زيستگاهها آهو و جبير در استان تهران مي باشد و در گذشته گورخر و يوز نيز در اين منطقه پراكنش      داشته اند.

 
بيشتر
سال 1401 سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین