اثر طبیعی ملی غار رود افشان

1397/3/5 شنبه
این منطقه به مساحت 3 هکتار از سال 1390 به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت گردیده است. غار رودافشان در استان تهران ، در ۱۰۳ كيلومتري شهر تهران و ۶۲ كيلومتري شهر فيروزكوه در مجاورت روستايي به همين نام واقع است.
اين غار در دامنه شمالي دره رودافشان واقع گرديده است. رودخانه دليچاي در ژرفاي دره جريان دارد و آب درياچه هاي تار و هوير را كه حاصل ذوب يخچال هاي قره داغ است ، به رودخانه حبله رود مي ريزد.
دهانه غار در ارتفاع ۱۸۰۰متري از سطح دريا و در داخل گودي بزرگي به قطري در حدود ۱۰۰متر قرار دارد و تنها از لبه گودي قابل مشاهده است . اختلاف ارتفاع دهانه غار و بستر رود حدود ۲۰۰ متر مي باشد. دهانه غار بسيار وسيع و قوسي شكل و به درازاي ۴۰متر و بلندي ۱۲متر است. 
نخستين تالار عظيم غار به قطر ۸۰ در ۱۰۰متر و بلنداي ۲۵متر بعد از دهانه آن قرار دارد . به علت استحكام لايه ها اثري از شكستگي و يا سنگ قابل سقوط در آن ديده نمي شود. محل تالار دوم پس از يك ديواره سنگچين واقع است و داراي ابعادي حدود ۶۰در ۵۰ و بلنداي ۲۰ متر مي باشد ، تالار سوم داراي ابعادي در حدود ۵۰ در ۴۰ و بلنداي ۱۵ متر است. سرتاسر اين تالار از چكيده ها و چكنده هاي زيبا ، ستون ها و آبشارسنگ هاي خارق العاده تشكيل شده است. 
در سرتاسر سقف چكنده هاي نيزه اي و گل كلمي اين تالار ديده مي شود و دخمه بزرگي به ابعاد 6 در ۴ متر و ارتفاع ۳ متر در انتهاي آن واقع است. همچنين يك حوض آب و ستوني در وسط آن در دخمه ديده مي شود. كه آن را آناهيتا (الهه آبياري و باروري ) نام نهاده اند. 
فلور منطقه: از مهمترين گونه هاي گياهي منطقه مي توان درمنه ، گون ، بابونه ، آويشن ، باريجه ،كما ، كلاه ميرحسن ، زرشك ، شبدر ، جو وحشي ، زنبق صحرايي ، بارهنگ ، ترشك ، گلپر ، گز ، قيچ و ا’رس (سرو كوهي) را نام برد.  
فون منطقه: ازگونه هاي شاخص حيات وحش اين منطقه مي توان از پستانداران قوچ و ميش ، خوك وحشي (گراز) ،گربة وحشي از پرندگان كبك دري،كبك ، تيهو ، شاهين، دليجه، بالابان ، سارگپه و از خزندگان افعي البرزي را نام برد. 
 
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید