منطقه شکار ممنوع کوه سفید

اين منطقه با مساحت حدود 111005 هكتار از سال 1384 به عنوان منطقه شكار ممنوع معرفي شده كه در استانهاي تهران و سمنان قرار دارد و بخشي از شهرستان دماوند را در بر مي گيرد، اين منطقه يكي از اكوتونهاي با ارزش مابين البرز و كوير مي باشد حيات وحش عمده اين منطقه گربه پالاس، گرگ ، قوچ و ميش ، كبك و تيهو مي باشند و از رودخانه هاي مهم آن مي توان به رودخانه دو آب و شاه بلاغي اشاره نمود و بسياري از گونه هاي با ارزش گياهي از جمله بنه در منطقه يافت مي شوند.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد