شماره تماس مدیران اداره کل

1397/3/27 یکشنبه
 دفتر مدیریت 
شماره تماس : 2-77355781
ایمیل :          teh.daftar@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت  محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه سوم

معاون توسعه مدیریت و منابع 
شماره تماس : 77359568
ایمیل :          teh.mtm@doe.ir
نشانی:
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه سوم

رییس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد
شماره تماس : 77359007
ایمیل :           teh.bazresi@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه همکف

رییس اداره حراست
شماره تماس : 77359566
ایمیل :          teh.herasat@doe.ir

نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی -طبقه اول
معاونت محیط طبیعی و حیات وحش
شماره تماس : 77393325
ایمیل :          teh.mfani@doe.ir
نشانی:
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه دوم
رییس اداره محیط زیست طبیعی
شماره تماس : 77147703
ایمیل :           teh.tabiee@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه دوم
رییس آزمایشگاه
شماره تماس : 77964666
ایمیل :          teh.lab@doe.ir

نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان آزمایشگاه
رییس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات
شماره تماس : 77359567
ایمیل :          teh.pit@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه دوم
رییس اداره یگان حفاظت
شماره تماس : 77359564
ایمیل :          teh.yegan.doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان یگان حفاظت
رییس اداره کارگزینی
شماره تماس : 77359565-77390814
ایمیل :          teh.edari@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه دوم
رییس اداره مالی
شماره تماس : 77393327
ایمیل :           teh.mali@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه اول
رییس اداره روابط عمومی
شماره تماس : 77359563
ایمیل:           teh.ravabetomomi@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه -همکف
رییس اداره آموزش
شماره تماس : 77332422
ایمیل :          teh.amoozesh@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان آزمایشگاه-طبقه اول
رییس اداره طرح و برنامه
شماره تماس : 77797237
ایمیل :          teh.tarhvabarnameh@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه اول
رییس اداره حقوقی
شماره تماس : 77359009
ایمیل :          teh.hoghoghi@doe.ir
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-طبقه اول
اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی
شماره تماس : 77359008
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه اول
معاونت انسانی
شماره تماس : 6-88861563
ایمیل :          teh.payesh@doe.ir

نشانی:میدان هفتم تیر-اول خیابان قائم مقام-نبش کوچه نگین-پلاک9-طبقه اول
اداره کارپردازی
شماره تماس : 77797239
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه اول
صدورپروانه
شماره تماس : 77394658
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان یگان حفاظت
دیوان محاسبات
شماره تماس : 77393326

نشانی:اداره کل حفاظت  محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه سوم
 دبیرخانه
شماره تماس: 77797238
نشانی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران-ساختمان اصلی-طبقه اول
 
بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید