اثر طبیعی ملی تار وهویر

1397/3/5 شنبه
این منطقه به مساحت 550 هکتار از سال 1390 به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت گردیده که شامل دریاچه های تار و هویر روی محور چین دار میان دو رشته کوه قره داغ (کوه دوبرار) در شمال، و کوه زرین در جنوب واقع شده است. این دریاچه ها در مدخل کوه و در ارتفاع 3230 متری و در فاصله حدود 500 متري از يكديگر قرار دارند. 
روي هم نزديك به 7/0 كيلومترمربع وسعت  دارند  كه بيشترين درازاي درياچه تار 3/1 كيلومتر و ميانگين پهناي آن 400 متر و درازي درياچه هوير حدود 900 متر و ميانگين پهناي آن 150 متر مي باشد.سطح آب آنها در فصل های گوناگون سال متغییر است. 
فلور منطقه: از مهمترين گونه هاي گياهي منطقه مي توان درمنه ،گون، بابونه، آويشن، باريجه،كما،كلاه ميرحسن، گل گاوزبان، زرشك، بومادران، گل گندم ، جگن ، شيرين بيان ، شبدر، جو وحشي، زنبق صحرايي، والك، گلپر، پيازك ها، قيچ و  ا’رس (سرو كوهي) را نام برد.  
فون منطقه: ازگونه هاي شاخص حيات وحش اين منطقه مي توان از پستانداران قوچ و ميش وحشي ،كل و بز، خوك وحشي (گراز) ، گرگ ، شغال، تشي ،گربة وحشي از پرندگان كبك دري ، كبك، تيهو، شاهين ، دليجه ، دال ، سارگپه و از خزندگان افعي دماوندي ، وارنوس، آگاما را نام برد.
 
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید