معرفی مدیران

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

سعید محمودی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران

2-77355781

teh.daftar@doe.ir

مهرداد کتال محسنی

معاونت فنی

77393325

teh.mfani@doe.ir

حمیده خدنگی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

77359568

teh.mtm@doe.ir

محمد رستگاری

معاونت نظارت و پایش

6-88861562

teh.payesh@doe.ir

مسعود زندی

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران

88861568  و 7-88344086

teh.teh@doe.ir

امیر حسین احمدی

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

77797237

teh.tarhvabarnameh@doe.ir

امین افتخار

سرپرست اداره آموزش و مشارکت ‌های مردمی

77332422

teh.amoozesh@doe.ir

امین افتخار

سرپرست اداره روابط عمومی

77359563

teh.ravabetomomi@doe.ir

مهرداد کتال محسنی

سرپرست اداره مدیریت عملکرد

77359007

teh.bazresi@doe.ir

-

 اداره حراست

77359566

teh.herasat@doe.ir

-

محمدرضا خویشتن‌دار

فرمانده یگان حفاظت

77359564

teh.yegan@doe.ir

محمد علی حسین پور

رئیس اداره پژوهش و فن آوری

77359567

teh.pit@doe.ir

محمد کرمی

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

2-77355781

نیلوفر شاهی

رئیس اداره نظارت و پایش

6-88861562

teh.payesh@doe.ir

مصطفی حاج هادی

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها

77964666

teh.lab@doe.ir

فاطمه اکبرپور

رئیس اداره محیط زیست انسانی

2-77355781

امیرعباس احمدی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

77147703

teh.tabiee@doe.ir

فریبا رضائی

سرپرست اداره امور اداری

77390814-77359565

teh.edari@doe.ir

-

حمیده خدنگی

رئیس اداره امور مالی

77393327

teh.mali@doe.ir

علی امرالهی مجد

رئیس اداره حقوقی

77359009

teh.hoghoghi@doe.ir

عزیز عبدل زاده

سرپرست اداره پشتیبانی و فنی مهندسی

77359008

-

محمد طاهر ظاهری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک

36128232

محمودرضا سعیدپور

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین

36245190-36243597

teh.varamin@doe.ir

شیدا آکار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان

56751761

teh.baharestan@doe.ir

محمود‌رضا سعیدپور

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت

36020209

teh.pakdasht@doe.ir

عزیز میکائیلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس

7627925

teh.pardis@doe.ir

امامعلی یگان‌زاده

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا

36735001

teh.pishva@doe.ir

محمد فریدی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند

76343738

teh.damavand@doe.ir

زهره عبادتی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری

55028242

teh.reiy@doe.ir

فاطمه برنا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار

65278552-65278550

teh.shahriar@doe.ir

رضا شایسته

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس

46802028-46802027

teh.ghods@doe.ir

فاطمه برنا

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد

65421260

teh.malard@doe.ir

الهه بیگی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر

56475155

teh.eslamshahr@doe.ir

-

فرشاد فیروزنیا

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه

76442125

teh.firoozkooh@doe.ir

علیرضا عطائی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم

56427720

teh.robatkarim@doe.ir

حمید ناهیدی فر

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات

26507233

teh.shemiranat@doe.ir

-

سید حسن فراهانی

رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

77329192

teh.khojir@doe.ir

فرهاد زندی

رئیس اداره پارک‌های ملی لار و پلور

01143342441

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد