افراد کم توان

توجه: این قسمت مخصوص پشتیبانی از افراد کم توان میباشد.
آدرس پستی اداره کل محیط زیست استان تهران:
تهران-سه راه تهرانپارس-کیلومتر 8.5 بزرگراه شهید یاسینی شرق-داخل پارک سرخه حصار-خیابان گل مریم.
کد پستی:1746913331
شماره تلفن:021-77355781