افراد کم توان

1399/5/6 دوشنبه
توجه: این قسمت مخصوص پشتیبانی از افراد کم توان میباشد.
آدرس پستی اداره کل محیط زیست استان تهران:
تهران-سه راه تهرانپارس-کیلومتر 8.5 بزرگراه شهید یاسینی شرق-داخل پارک سرخه حصار-خیابان گل مریم.   فایل صوتی(آدرس اداره کل)        فایل صوتی(ساعت کاری)
کد پستی:1746913331
شماره تلفن:021-77355781
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید