پناهگاه حیات وحش

1397/3/5 شنبه
اين منطقه به مساحت حدود 76902 هکتار از دهه هفتاد شمسی تحت حفاظت بوده و در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز و در شرق و جنوب شهرستان فيروزكوه قرار دارد  ، مجموعه اي است كوهستاني كه اختلاف ارتفاع بين قسمت هاي مختلف آن نسبتأ كم مي باشد ، بدين لحاظ از چندين نقطه تمامي منطقه در معرض ديد قرار مي گيرد. بلندترين قله، كاوده با ارتفاع 2914 متر مي باشد.
منطقه به لحاظ پوشش گياهي مناسب و متنوع و آب كافي يكي از بهترين زيستگاهها و پناهگاههاي حيات و حش مي باشد.