محیط زیست در رسانه ها

مدافعان جنگل در کانادا
مردم برای جلوگیری از قطع درختان یک جنگل بسیار قدیمی در غرب کانادا اعتراض کردند و مسیر‌های ورودی به این جنگل را مسدود کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید