محیط زیست در رسانه ها

تاثیر زباله های انسانی بر محیط زیست زیر دریا‎

 گریس، عکاس و فعال محیط زیست تصاویر تاسف باری از تاثیر منفی زباله‌های تولیدی بشر بر زندگی حیات زیر آب به ثبت رسانده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد