اخبار استان

پایش و بررسی وضعیت محیط زیستی کشتارگاه های اسلامشهر


رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از پایش و بررسی وضعیت محیط زیستی کشتارگاه های دام و طیور این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، الهه بیگی با اشاره به اینکه  به منظور کاهش  و کنترل بوی نامطبوع، بخش سیستم تصفیه خانه فاضلاب، نحوه مدیریت پسماندها و وضعیت زیست محیطی کشتارگاه های مستقر در شهرستان مورد بررسی و پایش قرار گرفت، اظهار داشت: از آنجائیکه یکی از منابع انتشار بوی نامطبوع سیستم های تصفیه خانه فاضلاب و پسماندهای تولیدی حاصل از کشتار هستند، ضمن نمونه برداری از خروجی سیستم ها، محل های دپو ضایعات، و نحوه دفع و انتقال پسماندهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تمامی واحدهای کشتارگاهی ملزم به رعایت استانداردهای خروجی فاضلاب هستند، افزود: پارامترهای مورد سنجش خروجی فاضلاب، قبل از تخلیه به اراضی کشاورزی یا چاه باید در حد استانداردهای ملاک عمل بوده و در غیر این صورت پس از صدور اخطاریه و عدم رفع آلایندگی، نام واحد در لیست صنایع آلاینده درج و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهد شد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد