اخبار استان

برگزاري دومين كارگاه مشاركتي ومشورتي تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي رودخانه جاجرود


رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری دومين كارگاه مشاركتي ومشورتي تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي رودخانه جاجرود با همكاري دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، امیرعباس احمدی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محيط‌زيست، تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي اكوسيستم‌هاي آبي كشور را بر اساس وظايف وتكاليف قانوني برنامه‌‌هاي توسعه پنجم، ششم و ساير قوانين مرتبط، در دستور كار خود قرار داده است، افزود: تاكنون برنامه مديريت جامع تعدادي از اكوسيستم‌هاي آبي كشور بر اساس رويكرد زيست‌بومي و مشاركت كليه ذينفعان دولتي و غيردولتي تهيه و با استقرار ساختارهاي بين بخشي، فرآيند اجراي آنها آغاز شده است.
وی اظهار داشت: بر هیمن اساس و درقالب اجراي طرح حفاظت،پايش واحياء تالابها ورودخانه هاي درمعرض خطر، دومين كارگاه مشاركتي ومشورتي تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي رودخانه جاجرود طي دو روز در 12 و13 شهريورماه با همكاري دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران برگزار شد.
احمدی با بیان اینکه روز نخست اين كارگاه، به بازديد ميداني مشترك با حضور نمايندگان ذينفعان در چند نقطه از حوضه آبخيز اختصاص داشت واعضا از نزديك شاهد مشكلات ومعضلات مرتبط بودند، تصریح کرد: دومین روز با نشست مشورتي ومشاركتي در محل دانشكده موصوف و با حضور نمايندگان ذينفعان اين حوضه آبخيز همراه بود كه به موضوع تحليل تهديدات و مشكلات و بررسي ارزشها وكاركردهاي رودخانه جاجرود درقالب كارگاه مشورتي به منظورتدوين اهداف راهبردي و اقدامات مديريتي و اولويت دار در حوضه آبخيز رودخانه جاجرود پرداخته شد .
 رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران  ادامه داد: اولين كارگاه مشاركتي و مشورتي با عنوان تحليل ذينفعان رودخانه جاجرود جهت آغاز فرآيند تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي حوضه آبخيز این رودخانه با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، فرمانداري ها و مديران و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط استان  و ذينفعان اين حوضه توسط اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران با همكاري دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در تیرماه سالجاری درمحل اين دانشكده برگزار شده بود وكارگاههاي بعدي نيز در دستوركار قرار داشته كه بزودي برگزار خواهد شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد