.
منشور اخلاقی
1397/3/6 یکشنبه

منشور اخلاقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

 1. کوشش در جهت حفظ و بزرگداشت شعائر اسلامی
 2. داشتن وجدان کاری، حضور منظم و آراسته در محل کار
 3. احساس مسئولیت شرعی و قانونی در قبال وظایف محموله
 4. اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری با احترام به قوانین و مقررات موجود
 5. صداقت در گفتار و متانت در رفتار
 6. احترام و تواضع در برابر ارباب رجوع و همکاران و کوشش در جهت رفع مسائل و مشکلات آن ها
 7. نگهداری مناسب از وسایل و تجهیزات و انجام امور محموله با کمترین هزینه
 8. رعایت سلسله مراتب سازمانی و احترام در برخورد با مافوق
 9. پذیرش انتقادات سازنده و استفاده از آن در رفع نواقص و معایب
 10. پرهیز از اظهار نظر عجولانه و بدون تدبیر و رعایت جانب عدالت در قضاوت ها
 11. برنامه ریزی در امور محموله به منظور تحقق اهداف سازمانی
 12. راهنمایی درست و دادن اطلاعات لازم در راستای انجام کار مراجعین
 13. ایجاد نگرش مثبت در ارباب رجوع و پرهیز از شایعه پراکنی
 14. ارتقاء دانش و مهارت برای انجام مطلوب وظایف و مسئولیت ها
 15. استقبال از برگزاری دوره های آموزشی-تخصصی و پویایی در یادگیری امور محوله
 16. تواضع، فروتنی، رازداری و صداقت در گفتار و کردار
 17. آراستگی، زیبایی و حفظ بهداشت و ایمنی محیط کار
 18. پرهیز از تبعیض، توصیه و سفارش در انجام امور محوله
 19. پرهیز از انتقال مسائل و کار‌های خانه به اداره و بالعکس
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *