محیط زیست در رسانه ها

لبخند شیرین حیوانات به بهانه روز جهانی خنده
 

از قدیم گفته‌اند خنده بر هر درد بی‌درمان دواست، نخستین یکشنبه ماه مه روز جهانی خنده نام‌گذاری شده است.

بسیاری از روانشناسان معتقدند خنده مسری است و گاهی حتی دیدن خنده دیگران ناخودآگاه لبخند را به لب ما می‌آورد. با این وجود شاید کمتر فردی باشد که تصاویری از حیوانات را دیده باشد که می‌خندند.

به بهانه این روز با هم تصاویری از خنده حیوانات را ببینیم.

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

تصاویری از خندیدن حیوانات به بهانه روز جهانی خنده

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها