محیط زیست در رسانه ها

نجات اشیا از زباله‌ها
روزانه بیش از ۲۳۰۰ تن زباله در محل دفن زباله در بهالسوا هند که مساحتی بزرگتر از ۵۰ زمین فوتبال را پوشش می‌دهد، با یک توده بلندتر از یک ساختمان ۱۷ طبقه ریخته می‌شود؛ و هر روز، هزاران نفر از این کارگران غیررسمی از دامنه‌های ناپایدار بالا می‌روند تا آنچه را که می‌توان نجات داد، انتخاب کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها