محیط زیست در رسانه ها

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰

تصاویر جذاب و قطعاً جادویی عکاسان از سراسر جهان، نه تنها علاقمند به این هنر، بلکه دوستداران طبیعت را نیز به وجد می‌آورد. در این مطلب، عکس‌هایی زیبا، از برندگان مسابقات بین‌المللی عکس زمین ۲۰۲۰ را تماشا کنید.

عکس قهوخانه در آبخازیا توسط عکاس فرانسوی جانک، برنده مسابقه عکس زمین ۲۰۲۰

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس ویتنامی هونگ لونگ، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ در بخش مردم

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس مکزیکی روبن اورتگا، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ در بخش آب و هوا

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس فرانسوی چارلز خلوت، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ در بخش تغییرات جنگل

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس دونگ مینگ، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ در بخش مردم

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس بریتانیایی سوفی بارتلت، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ بخش طبیعت

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از یانرونگ گو، برنده مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ در بخش مردم

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس چینی وانگ ونوی، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از ایزیک کایا، مسابقه تصویر زمین ۲۰۲۰ بخش تغییرات جنگلی

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس سوئدی کریستین ایسلوند، بخش تغییرات آب و هوایی در مسابقه عکس زمین ۲۰۲۰

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس بریتانیایی یی سان، برنده بخش طبیعت مسابقه عکس زمین ۲۰۲۰

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰


عکسی از عکاس اسکاتلندی جو هابن، مسابقه عکاسی تصویر زمین ۲۰۲۰ بخش تغییرات آب و هوایی

تصاویر جادویی از زمین ۲۰۲۰

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها