محیط زیست در رسانه ها

شیری که از غم مرگ جفتش تلف شد (عکس)

این دو شیر 21 ساله بودند. ابتدا شیر ماده بود که تلف شد. دو روز بعد شیر نر نیز مرد.

مسئولان این باغ وحش می گویند در تمام هفت سال اخیر این دو شیر با هم بودند و هرگز جدا از هم دیده نمی شدند.

جانورشناسان وابستگی دو جانور از راسته گربه سانان را امری بسیار کمیاب و استثنایی معرفی می کنند. به خصوص شیرها نسبت به جفت خود وفادار نیستند. اما در باغ وحش نیویورک با اینکه شیرهای دیگری هم زندگی می کردند این دو شیر نر و ماده که هوبرت و کالیزا نام داشتند هرگز از هم جدا نشدند.

بعد از مرگ شیر ماده، شیر نر یعنی هوبرت گوشه ای کز کرد و در نهایت مرد.

شیری که از غم مرگ جفتش تلف شد (عکس)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها