.
موزه استان
1397/3/5 شنبه
موزه تنوع زیستی
موزه تنوع زیستی به مكاني اطلاق مي شود كه نمونه ها، جلوه ها و ذخاير متنوع جانوري و گياهي و شواهدي از طبيعت در آن جمع آوري، ثبت، ضبط، شناسايي، طبقه بندي و نگهداري شده و به نمايش گذاشته مي شوند.
اين نوع موزه با هدف حفظ ذخاير غير زنده ژنها، در ارائه خدمات علمي، آموزشي و پژوهشي در زمينه علوم طبيعي و حيات وحش، ارتقاي سطح آگاهي، دانش و فرهنگ زيست محيطي مردم، شناساندن هر چه بيشتر محيط طبيعی به جامعه، شناخت ارتباط انسان با طبيعت و میزان دخالت او در آن و در نهايت بررسی و بيان روند تكامل حيات تأثير بسزايي داشته و در پُر كردن اوقات فراغت و جلب گردشگر نقش مهمي دارد.
موزه تنوع زیستی اين امكان را به وجود مي آورد كه بسياري از انسانها كه قادر به مشاهده جانوران و حيات وحش در طبيعت نيستند، آنها را از نزديك ديده و با نام و ويژگيهاي ظاهري و زيستي آنها آشنا شوند و محققان نيز بتوانند بر روي گونه هاي مختلف جانوري و گياهي موجود در آن مطالعه كنند.
اين موزه ها در هر كشور به عنوان خزانه ملي براي حفظ سرمايه هاي زيستي به شمار مي آيند. در كشور ما وظيفه ايجاد اين موزه ها به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده است و اين سازمان و واحدهاي استاني آن براي حفظ اين امانتها برای نسل هاي آينده تلاش مي كنند.
 

موزه پارک ملی خجیر

- موزه تنوع زيستي اداره پاركهاي ملي خجير و سرخه حصار در سال ۱۳۷۴ تاسیس و در سال ۱۳۹۲ بازسازي كلي گرديده است. اين موزه داراي  ۳۰۰مترمربع فضاي نمايشي ، تعداد ۱۱ غرفه هاي نمايشي ، ۳۷۰ مترمربع مساحت كل نمايشگاه ، ۲۸۰ مترمربع فضاي اداري ، تعداد ديوارنماها ۶ هدمانت شامل ۲ قوچ و ۳ كل و ۱ گراز ، تعداد ۱۱ ديوراما ، تعداد تروفه هاي پرندگان ۲۹ نمونه شامل گونه هاي اردك سرسبز، خوتكا، خوتكا ابرو سفيد، تنجه، دليجه كوچك، زنبورخوار، سبزقبا، سارگپه، تيهو، اگرت سفيد بزرگ، ماهي خورك ابلق، ماهي خورك سينه سفيد، باكلان، ابيا، تليله كوچك، چنگر، خروس كولي، خروس كولي دم سفيد، پاشلك معمولي، طاووسك، چاخ لق، باقرقره شكم سفيد ، تعداد تروفه هاي پستانداران ۲۹ نمونه شامل گونه هاي شغال، شنگ، آهو، كفتار، قوچ و ميش، گراز، كل و بز، پلنگ، خارپشت، گرگ، گربه جنگلي، سمور سنگي مي باشد.
     

اهداف

- علمی و پژوهشی

- تنویر افکار عمومی

- بانک ژن

- آموزش های زیستی

- محلی برای آشنایی با حیات وحشآدرس : سه راه تهرانپارس - کیلومتر ۸,۵  اتوبان یاسینی - داخل پارک جنگلی سرخه حصار - خیابان گل مریم - اداره پارک ملی خجیر و سرخه حصار
تلفن:021-77329192

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *