.
پیام مدیرکل
1397/3/5 شنبه
در عصر کنونی که پیش در آمدی برای زندگی انسان در قرن بیست و یکم است، حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی که نقض آن می تواند بهره مندی از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار را تحت الشعاع قرار دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. درحال حاضر زیر ساخت های حیات انسان همچون آب، خاک و هوا دستخوش فزونی طلبی ها و دست اندازی های بی حد انسانی قرار گرفته و این امر حرکت جهانی به سمت نابودی را در گذر زمان رقم خواهد زد.
بی تردید در این زمان شاخص های محیط زیست هرکشوری رابطه مستقیم و معناداری با میزان بهره مندی صحیح و رو به رشد آن از ظرغیت های بالقوه و فناوری های نوین داشته و تجربه جهانی نشان دهنده این موضوع است که اعتلای شاخص های مختلف در زمینه هایی همچون کنترل و مهار آلاینده ها، مدیریت پسماند، انرژی های نو و بهینه سازی مصرف آب از الویت های اساسی برای دستیابی به جامعه امن زیستی وتحقق اقتصاد سبز محسوب می شود.
با این نگاه ، در این فرآیند جوامعی موفق خواهند بود که به بهترین وجه به نیازها، راهکارها، برنامه ها، زیر ساخت ها و توان اکولوژیکی کشور خود توجه داشته باشند.
در جمهوری اسلامی ایران لزوم ایجاد بستر سازی تاریخی برای حضور بخش خصوصی، دولتی، سازمان های مردم نهاد، دانشگاهیان و خبرنگاران در ایام کنونی ایجاب می کند تا عزم ملی هرچه بیشتر با تحولات فناوری سبز و فرصت های نوین ، برای سرمایه گذاری زیر بنایی در حوزه محیط زیست بمنظور حفاظت از منابع لایزال الهی برای آیندگان همراه و همگام شود.
امید آنکه بتوانیم با همتی بلند و گام هایی استوار در راه صیانت از محیط زیست پاسداری امین برای آیندگان باشیم.

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *