ماموریت ها و اهداف

1397/2/23 یکشنبه

اهداف 

۱- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.

۲- پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.

۳- حفاظت از تنوع زیستی استان. 


وظایف
اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران در راستاي اهداف قانوني و تخصصي خود در محورهاي محيط زيست انساني، محيط زيست طبيعي، امور نظارتي، امور ارتباطي و آموزشي، برنامه ها و وظايف متعددي را بر عهده دارد كه مهمترين آنها به قرار زير است:

 - اجراي قوانين و ضوابط مربوط به استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و خدماتي 
 - كنترل واحدهاي آلوده كننده محيط زيست و الزام آنها به رعايت ضوابط و استانداردهاي موجود 
 - جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي آلاينده 
  - نمونه برداري، بررسي و كنترل مواد آلوده كننده محيط زيست در مراكز شهري و صنعتي 
 - جلب همكاري دستگاههاي اجرايي استان به منظور رعايت ملاحظات زيست محيطي
 - انجام طرحهاي مطالعات محيط زيست انساني استان با همكاري مراكز دانشگاهي 
 - رسيدگي به شكوائيه ها و اختلافات مربوط به مسائل محيط زيست 
 - عيين و شناسايي زيستگاهها و روابط بوم شناختي موجود بين گونه هاي حيات وحش و محيط آنها 
 - حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي در مناطق تحت پوشش 
 - ارائه راهكار و پيشنهاد جهت ترميم اثرات سوء ناشي از فعاليتهاي گذشته در محيط زيست طبيعي 
 - سرشماري وحوش و تعيين ميزان بهره برداري اصولي از حيات وحش استان 
 - تهيه و آماده نمودن نمونه هاي گياهي، جانوري و غيره براي موزه هاي تاريخ طبيعي استان 
 - بازرسي و نظارت بر عملكرد اجرايي واحدهاي تابعه اداره كل 
 - رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه آلودگي‌هاي زيست محيطي  
 - اجراي قوانين شكار و صيد قوانين حفاظت و بهسازي محيط زيست 
 - نشر فرهنگ زيست محيطي در بين افراد جامعه براي ايجاد علاقه در حفاظت از محيط زيست   
 - تلاش در زمينه ارتقاي دانش عمومي از طريق برگزاري مصاحبه ها، دوره های آموزشی، بازديدها و انتشارات
 - برقراري ارتباط اداره كل با ديگر دستگاهها و رسانه های همگانی به منظور تبادل اطلاعات در زمينه فعاليتهاي سازماني
بيشتر
سال 1402 سال مهار تورم،رشد تولید