نقشه و ادرس اداره کل

آدرس : تهران - سه راه تهرانپارس - کیلومتر 8.5 بزرگراه شهید یاسینی - داخل پارک سرخه حصار - خیابان گل مریم
تلفن :  2-77355781
فکس : 77332400

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد